Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

Deze week heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Deze publicatie volgt uit de Woningwet waarin is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. De IBW is vooral bedoeld om huurdersorganisaties en gemeenten te informeren. Zij beoordelen ‘het bod’ dat woningcorporaties per gemeente uitbrengen. Naast andere informatiebronnen helpt de IBW om op op lokaal niveau gezamenlijk te komen tot prestatieafspraken die zijn afgewogen op de volkshuisvestelijke opgave binnen de gemeente en de financiële positie van de corporatie. Die prestatieafspraken gaan onder meer over het huurbeleid, onderhoud, nieuwbouw en woningverbetering waaronder verduurzamen. Het overzicht indicatieve bestedingsruimte geeft bestedingsbedragen per doel per DAEB woongelegenheid. Let wel, de bedragen kunnen niet bij elkaar worden geteld, er zal een keuze moeten worden gemaakt.

Kamerbrief-over-indicatieve-bestedingsruimte-woningcorporaties

overzicht-indicatieve-bestedingsruimte

Plaats een reactie