Er komt beweging in

Sinds ons vorige bericht van september is er de erkenning dat de hoeveelheid en complexiteit van informatie-uitwisseling is toegenomen, waardoor huidige systemen en processen voor gegevensuitwisseling niet meer voldoen. Dit heeft uitgemond in het convenant ‘Verbetering Informatievoorziening Woningcorporatiesector welke door Aedes, het Ministerie van Bzk, de Aw en het WsW is ondertekend op 5 december 2017.

De doelstellingen van het convenant zijn om het aanbod en de uitvraag van informatie beter op elkaar af te afstemmen;  de komende vijf jaar de gegevens uitvraag met gemiddeld 10% per jaar verminderen; het invoeren van Standard Business Reporting (SBR) en het toewerken naar een system-to-system (S2S) aanlevering van gegevens. Dit zou mogelijk moeten zijn vanaf 2020 voor wie er klaar voor is en vanaf 2023 voor alle woningcorporaties.

Mede in het licht van standaardisatie en de opmaat naar S2S aanlevering heeft Aedes de opdracht gegeven aan Skarp om te komen tot een referentiegrootboekschema (RGS) voor woningcorporaties.

Voor woningcorporaties is RGS een belangrijke schakel voor zowel interne als externe rapportages. Voor de toekomstige SBR/XBRL-rapportage aan de Autoriteit woningcorporaties is het de bedoeling dat met behulp van RGS direct aansluiting wordt gevonden vanuit de financiële administratie bij de aangesloten corporaties. Informatie-uitwisseling maar ook benchmarking wordt hierdoor eenvoudiger en sneller.

9 maart jl. was een bijeenkomst voor softwareleveranciers en 16 mei a.s. organiseert Aedes een sessie over RGS voor corporaties. Verwacht wordt dat het RGS voor woningcorporaties in november 2018 beschikbaar komt.

Plaats een reactie