Administratieve lastenverlichting ? Geen sprake van !

Sinds de invoering van de Woningwet zijn de administratieve lasten voor woningcorporaties enorm toegenomen. De toegenomen informatiebehoefte van externe toezichthouders heeft geleid tot enorme druk op de administratieve-  en financiële beheersprocessen. Onduidelijkheid en falende systemen, die voor de uitvraag ter beschikking worden gesteld, helpen dan niet echt mee om aan de vraag te voldoen. Corporatiemedewerkers die daar mee te maken hebben ondervinden die druk dagelijks. Het Ministerie, de Autoriteit en het WSW onderkennen de problemen en werken samen aan een meer eenduidige uitvraag. Doel is uiteindelijk een system-to-system connectie waarbij informatie uit de bronsystemen van woningcorporaties wordt overgehaald naar de systemen van de toezichthouders. Naast de systeemtechnische uitdagingen om dat te realiseren zijn er afspraken te maken met de sector en dient de sector haar basisregistratie op orde te hebben. Er is nog veel werk te doen op dat gebied !

Naast de externe informatiebehoefte is ook de interne informatiebehoefte toegenomen. Bestuurders en toezichthouders willen sneller en beter geïnformeerd worden en stellen hoge eisen aan de planning & control cyclus. Risico’s dienen tijdig te worden onderkend en gemitigeerd.  De ondersteuningsvraag neemt toe. InterimQuality wordt daarvoor regelmatig geraadpleegd. Als wij iets voor u kunnen betekenen horen wij dat natuurlijk graag !

Plaats een reactie