Integrated reporting – het jaarverslag van de toekomst ? Begin nu !

Vraagt u zich wel eens af voor wie u een jaarverslag maakt? Het is een intensief proces om tot een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening te komen maar hoeveel van uw stakeholders nemen de moeite om dit uitgebreide boekwerk helemaal door te nemen? Je moet verantwoording afleggen maar is de huidige vorm nog wel de meest toegankelijke vorm voor uw stakeholders?

Integrated reporting is een samenvattende rapportage waarin u aangeeft hoe u duurzaam opereert en hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, middellange en lange termijn. Een rapport gebaseerd op de principes van integrated reporting verschaft uw stakeholders de informatie waar zij naar op zoek zijn.

Integrated reporting

Een mooi presentieconcept om uw integrated report mee uit te werken is het principe van ‘core and more’. Core and more bestaat logischerwijs uit twee elementen.

Element 1: een ‘Core’ rapport, waarin een samenvatting wordt gepresenteerd van de meest relevante en materiële informatie over de organisatie, zowel financieel als niet-financieel. Dit rapport is gericht op een breed publiek en is beperkt qua omvang.

Element 2: ‘More’ rapporten, waarin meer gedetailleerde informatie wordt aangeboden over bepaalde specifieke onderwerpen. Ze kunnen gericht zijn op bepaalde doelgroepen of hebben betrekking op wettelijke richtlijnen, denk aan de jaarrekening.

Bij deze wijze van rapporteren zal de communicatie met uw stakeholders verbeteren en als uw rapport tot stand is gekomen middels integrated thinking zult u zelf merken dat het samenstellen van het rapport uw organisatie ook iets oplevert: het helpt u om orde te scheppen in de complexe omgeving waarin u opereert en het vertaalt zich ook in betere governance, omdat uw risico’s eerder worden geïdentificeerd en beheerd.

Integrated reporting gebaseerd op integrated thinking levert u heel veel op maakt van het jaarverslagproces weer een waardevol proces, voor u en voor uw stakeholders. Stel uzelf dit als doel en werk er stap voor stap naar toe. Begin daar nu aan voor het eerstvolgende jaarverslag.

Hoe begin ik ?

De eerste stap om te beginnen met integrated reporting zou kunnen zijn om uw strategie, missie en visie te vertalen naar een beperkte set van kritische succes factoren en kritieke prestatie indicatoren. Laat u daarbij inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG) en maak daaruit een keuze van doelstellingen waar uw organisatie wezenlijk invloed op kan uitoefenen. Geef aan waar u en uw organisatie het verschil kan maken ! Veel succes!

Plaats een reactie