Definities onderhoud en investeren bekend

Ilent heeft zojuist bekend gemaakt dat de definities van onderhoud en investeren zijn uitgewerkt voor de corporatiesector. Het onderscheid tussen uitgaven voor onderhoud, investeringen en beheerkosten was voor corporaties niet altijd even duidelijk. Er waren verschillen in de handleidingen voor verschillende onderdelen van de financiële verantwoording. Deze onduidelijkheid zorgde ervoor dat de financiële posities en het lastenniveau (onderhoud/beheer) van corporaties minder goed te vergelijken waren. En dit zorgde voor extra werk voor de corporaties. Daarom stellen Aw, WSW en BZK (vanuit de stuurgroep Verticaal Toezicht) nu de definities voor alle onderdelen van de verslaggeving (begroting, jaarrekening, beleidswaarde en marktwaarde) centraal vast. Deze set van definities zal van toepassing zijn op de begroting en verantwoording over verslagjaar 2020 en verder. Formeel zal de vandaag gepubliceerde set na de zomer worden opgenomen in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Alle informatie vindt je hier https://www.ilent.nl/onderwerpen/actuele-informatie/overzicht-berichten-aw/actuele-informatie-aw/verduidelijking-definities-voor-onderhoud-en-beheer

Plaats een reactie