Witte Raven

Vorige week kwam het netwerk controllers bij elkaar en was er een leuke en interessante bijeenkomst in de Witte Bergen, Eemnes.

Uitgenodigd was Gérard Brockhoff. Gérard Brockhoff is strategie-adviseur en partner bij Adstrat en ondersteunt organisaties bij strategische vraagstukken als groei, herstructurering, overname en samenwerking.

Door economische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is de volkshuisvesting volop in beweging. Woningcorporaties moeten daarom meer dan ooit hun verdienmodel en bedrijfsvoering op orde hebben en ook laten zien dat zij ‘in control’ zijn. Controllers spelen een belangrijke rol in deze professionalisering om de resultaatontwikkeling te monitoren en analyseren en het management ook te ondersteunen bij de verbeteringen. In zijn boek ‘Witte raven’ ontrafelt Gérard Brockhoff op basis van onderzoek ‘het geheim’ van high-performers in zowel het bedrijfsleven als de semipublieke sector. Interviews met CEO’s en de analyse van omgevallen ondernemingen maakten de succesfactoren concreet. Hiermee kunnen andere organisaties een beter inzicht krijgen hoe zij ook succesvol kunnen worden en blijven. Het doel van de sessie was om vanuit controllersperspectief meer inzicht in high-performers te geven en handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan om het verdienmodel en de bedrijfsvoering te verbeteren. Op www.witteraven.nu is meer informatie te vinden waaronder een aantal interessante downloads.

Mijn aantekeningen bij deze bijeenkomst:

  1. De bekende vergelijking tussen de ‘klassieke’ controller en de moderne business controller mag dan bekend zijn maar lees dit nog eens aandachtig en acteer ook als zodanig !  (zie presentatie)
  2. Kom uit je stoel, klim op het podium en zorg dat je goed voorbereid bent om vervolgens directie en management mee te nemen in jouw boodschap. Werk aan je kwaliteiten als redenaar.
  3. Stel eens een half A4-tje op met de belangrijkste financiële kengetallen, in basis maar ook zonder de verkoopresultaten en/of waardveranderingen. Pak ook eens de kengetallen die in het bedrijfsleven meer gebruikelijk zijn. Plaats deze in een meerjaren perspectief. Wat zegt dit over jouw organisatie?
  4. Begroting (deels) extrapoleren? Not done! Opstellen doe je op basis van informatie uit de business. Wat zijn de plannen voor komende jaren ? Voer challenge sessies uit met elkaar.
  5. Een combinatie van de rode vlaggen: te hoge ambitie, slechte governance en risicovolle financiering of transacties is een dodelijke cocktail. Gérard heeft ons hier de nodige voorbeelden van gegeven.

Volgende bijeenkomsten:  Donderdag  13 oktober en donderdag 8 december

Plaats een reactie