Standard Business Reporting

Onlangs heeft minister Blok de Tweede kamer geïnformeerd over het feit dat hij een pilot is gestart met enkele toegelaten instellingen omtrent het aanleveren van de jaarrekening-gegevens aan Corpodata via Standard Business Reporting. Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor digitale uitwisseling van bedrijfsmatige gegevens tussen ketenpartijen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van open (inter)nationale standaarden voor: het definiëren en vastleggen van de gegevensdefinities in een gegevenswoordenboek alsook de presentatie van de rapportages en de semantische relaties (taxonomie); het structureren van de rapportages; het vastleggen van de verwerkingen van de rapportages; koppelvlakken voor vertrouwelijk en betrouwbaar uitwisselen van rapportages richting uitvragende partijen als CorpoData.

Met de toepassing van de SBR-standaarden hoeven de toegelaten instellingen slechts eenmalig de gegevens in de bedrijfsadministratie op een eenduidige, standaard manier vast te leggen en de aansluiting op SBR te realiseren. Vervolgens zijn de organisaties in staat om effectief en efficiënt verschillende bedrijfsmatige rapportages op te stellen en aan te leveren bij meerdere uitvragende partijen. SBR draagt op deze wijze bij aan de realisatie van efficiëntere en effectievere verantwoording, waarbij de organisatie minder tijd en geld kwijt is aan het genereren van de rapportages. Wanneer de pilot een succes is, ligt het in de rede om de volledige dPi en dVi via SBR aan CorpoData aan te leveren. De Minister acht het haalbaar om dit in 2018 gerealiseerd te hebben, afhankelijk van het verloop van de pilot. Indien de transitie daarbij gebaat is, zal de Minister het gebruik van SBR voor de rapportages aan CorpoData wettelijk verplichten.

Gegevensdefinities

Het belang van goede gegevensdefinities en het vastleggen hiervan in een taxonomie, is ten behoeve van het spreken van een gemeenschappelijke taal en eenduidigheid van de verantwoording evident. Momenteel wordt door de Autoriteit woningcorporaties en het WSW, in samenwerking met de sector, gewerkt aan het vaststellen van de gegevensdefinities van dPi en dVi. De planning is er op gericht dat dit traject medio 2016 wordt afgerond. Hierna dienen deze definities te worden beheerd door CorpoData en geïmplementeerd door de toegelaten instellingen.

Plaats een reactie