Interim Management met passie en IQ

Staat u voor een financiële en strategische uitdaging?

StraInterimQuality-icon-kleintegische issues vereisen een verantwoorde scenarioberekening. Er zijn financieringsvraagstukken. Het spanningsveld tussen maatregelen van risicobeheersing in uw bedrijfsprocessen en procesoptimalisatie stellen u voor lastige keuzes. De interne verslaglegging verloopt niet efficiënt en voldoet niet aan de wensen en eisen van de belanghouders. De toenemende eisen van externe verantwoording en maatschappelijke transparantie vragen veel tijd van uw team. InterimQuality stelt samen met u de prioriteiten vast en biedt de door u gewenste oplossing in de vorm van advies, project management of tijdelijke ondersteuning van de financiële (management) functie in de not for profit sector. Met passie voor het vak, persoonlijke aandacht en door inzet van onze kennis en ervaring zetten wij met u de stap naar een volgende fase voor uw organisatie.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en stel ons op de hoogte van de uitdaging waar ú voor staat. Wij gaan graag met u in gesprek. InterimQuality kan terugvallen op een groot netwerk van professionals met ieder hun specifieke expertise. Waar nodig schakelen wij, altijd in overleg met u, één van onze business partners in. U staat er niet alleen voor. InterimQuality is u graag van dienst !

Contact

Netwerk van controllers

InterimQuality-icon-kleinAl sinds 2003 bestaat het ‘Netwerk van controllers in de volkshuisvesting’. Het Netwerk komt 4x per jaar bij elkaar in De Witte Bergen, Eemnes (bij Hilversum). Uitgangspunt is kennis delen en ontmoeten. Het is halen en brengen. Deelnemers bereiden bij toerbeurt een bijeenkomst voor, vaak zijn er externe sprekers en soms hebben we een alternatief programma op locatie. Momenteel  zijn er 24 leden, allen controller bij een woningcorporatie. Bij de bijeenkomsten zijn over het algemeen zo’n 15 personen aanwezig. Het is een veilige en laagdrempelige omgeving om informatie uit te wisselen met elkaar. Bij de bijeenkomsten behandelen we de actualiteiten in de sector en wordt een thema uitgelicht dat in onderling overleg is bepaald. Naast kennisuitwisseling is er tijd voor informeel overleg tijdens de lunch. De kosten zijn gemiddeld € 80 per bijeenkomst.

Graag nodigen wij u uit om, geheel vrijblijvend, kennis te maken met het Controllers Netwerk. Na een eerste kennismaking kunt u beslissen of u zich aansluit bij ons Netwerk.

Deze corporaties zijn reeds aangesloten bij het Netwerk controllers:

 • De Alliantie 
 • Eigen Haard
 • Huis en Erf
 • Intermaris
 • kleurrijk Wonen
 • Parteon
 • Portaal
 • Prewonen
 • Rochdale
 • Sité Woondiensten
 • Stadgenoot
 • Stek-Wonen
 • Stichting Accolade
 • Trudo
 • Uwoon
 • Vidomes
 • Vivare
 • Wassenaarsche Bouwstichting
 • Welbions
 • Wonen Limburg
 • Woningstichting De Key
 • Woonbedrijf Ieder1
 • Woonwaard